Skip to main content

Presentació de Koiné Digital

L'Associació Llengua i República (L&R), creada pel grup Koiné té, entre els seus objectius, el de facilitar la continuïtat de Koiné i la seva projecció pública. L'any passat L&R va culminar el llibre amb què ha donat resposta als comentaris i atacs que va rebre el seu manifest del 2016; des que es va presentar en públic hem pogut constatar que a la majoria de forces polítiques (i no solament les espanyolistes) els incomoda el discurs de Koiné i sovint pretenen  impedir que arribi ni tan sols al públic més conscienciat.

El fet dolorós no és tant que hi hagi una desaprovació tan callada com evident dels membres de Koiné com el silenci que amaga una censura: si els censors no donen la cara no es poden rebatre les excuses en què justifiquen la proscripció de les idees que no comparteixen.

Per a trencar aquest silenci manifest neix Koiné digital, la revista electrònica que avui us presentem. Anirà publicant articles segons la urgència de les qüestions a debatre, amb una periodicitat mínima mensual. Hi convidarem els membres de Koiné (a títol personal o com a posicionament de grup), però també hi acceptarem contribucions de qualsevol dels 270 professionals que van signar el nostre Manifest del Paranimf o d'altres que comparteixin les idees del grup. Koiné digital no subscriurà forçosament aquestes opinions ni imposarà unes normes d'estil.

A mi se m'ha encarregat la tasca de dirigir Koiné digital, que implica coordinar les aportacions dels autors i pautar-ne la publicació. Ho faré amb il·lusió sabent que compto amb el suport tècnic de Llengua i República. Assumir aquest suport és una càrrega molt pesada per a la feble economia de l'associació: qualsevol donatiu que hi feu arribar ens ajudarà a difondre les idees de Koiné i la seva consciència crítica sobre les polítiques i les actituds lingüístiques.

Blanca Serra
Editora

Aquest article es publica gràcies al suport econòmic i tècnic de Llengua i República.
Si hi voleu contribuir, podeu fer un DONATIU.