Skip to main content

Ni mentides ni difamacions

Totes les llengües del món mereixen ser parlades, respectades i ensenyades. Es veu que el regidor de VOX a l’Ajuntament d’Eivissa, com tants d’altres companys i companyes del mateix partit, no ho tenen en compte. Repeteixen el mantra de l’adoctrinament a les escoles mostrant així el desconeixement que tenen del funcionament del sistema educatiu i del que es viu dins les aules: acolliment, aprenentatges acadèmics i valors que els infants i joves necessiten per transitar per la vida i construir un món més just per a tothom.

Per altra banda hem de dir que és inadmissible que una persona que representa una part de la ciutadania, falti a la veritat i insulti des d’una tribuna institucional tot un col·lectiu de docents dels centres públics i privats concertats de totes les illes. I no només insulten els docents, també insulten els pares i mares que duen els infants a les escoles i que saben que allà els deixen en bones mans perquè els seus filla i les seves filles aprendran continguts, es socialitzaran, aprendran a compartir i a ser solidaris, a mirar el món i tenir un sentit crític, aprendran a respectar els Drets Humans i sortiran de l’escola sabent les dues llengües oficials i una tercera llengua estrangera.

Sigui conscient que nosaltres, els que volem un ensenyament en català, la llengua pròpia i oficial d’aquestes illes el que demanam poder viure plenament en català, com ho fa vostè vivint a Eivissa plenament en castellà o com ho fan totes les persones que viuen a Madrid on el castellà és la llengua pròpia i oficial d’aquella comunitat. Nosaltres treballam per a la recuperació de drets i pel restabliment de tota una cultura que passa perquè aquesta tengui el paper i el lloc que li correspon a l’escola, a l’Administració pública, als mitjans de comunicació, al comerç, a l’esport, als jutjats, a les noves tecnologies, etc. En canvi vostès treballen per la repressió de la cultura catalana, no fan res de res per a la supervivència de l’eivissenc, el formenterer, el menorquí o el mallorquí. No fan res per salvar la llengua d’aquestes illes, una llengua romànica igual que la castellana o la francesa, portuguesa o italiana. Vostès només treballen per escampar rumors, discursos falsos -com aquest de l’adoctrinament a les escoles- el que pretenen és crear confusió -l’eivissenc no és català, mentida!- els és igual si de passada difamen els docents, prenen els pares per ignorants o qualifiquen la ciutadania de beneita.

Afortunadament a Eivissa existeix una consciència ben arrelada de la pròpia identitat, ancestral, valorada per propis des de dins i per externs des de fora. Eivissa i Formentera gaudeixen d’un Patrimoni cultural i lingüístic propi, reconegut internacionalment, una cultura oberta al món i a les altres llengües i persones vingudes de fora, que es respecten mútuament i que, afortunadament, ni vostè amb els seus discursos falsos, malintencionats i insultants, ni cap dels seus companys no faran trontollar. La veritat sempre surt a la superfície per molt que els repressors la vulguin enterrar al fons de la mar.

Maria Antònia Font

Grup Koiné

Aquest article es publica gràcies al suport econòmic i tècnic de Llengua i República.
Si hi voleu contribuir, podeu fer un DONATIU.